Hvad er KIF´s støttevenner?

KIFs Støttevenner er en cirka 40 år gammel forening, der består af 7 bestyrelses-medlemmer, der gennem frivilligt arbejde søger at rejse økonomiske midler, som går ubeskåret til KIFs ungdoms-afdeling og formaliserede holdfællesskaber. Midlerne er øremærket ungdoms-afdelingen.

Der bliver hovedsageligt ydet økonomisk tilskud til begivenheder der indeholder et socialt element.

Typisk yder vi tilskud til deltagelse i stævner og ture, hvor vi med vort bidrag kan være en medvirkende faktor til at alle spillere på et hold, er i stand til deltage.

Vi støtter eksempelvis også gerne afholdelse af sæson-afslutningsarrangementer, en fælles hygge-aften eller lignende.

Støttevennerne er drivkraften ved forskellige arrangementer i lokalområdet, som udover at skulle generere et overskud til foreningen – også søger at have en samlende og underholdende virkning i lokalsamfundet. De sidste par år har vi eksempelvis haft stor succes med afholdelse af sponsor-cykelløb ved den årlige sportssommerfest og koncerter i Foldby forsamlingshus.

KIF´s støttevenner har gennem årene også ydet økonomisk støtte til indkøb af f.eks. træningsdragter og øvrige remedier til ungdomsholdene i klubben.

Støttevennernes egen hjemmeside