Vedtægter for Foldby-Norring Lokalråd

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Foldby-Norring Lokalråd

Foreningens formål er at fremme lokale interesser og behov samt være bindeled mellem Foldby-Norring og Favrskov Kommune.

Læs mere