Foldby 15. november 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foldby-Norring Lokalråd

Onsdag d. 30. november 2022 kl. 20 i Foldby forsamlingshus

Kom og hør, hvordan det er gået i lokalrådet i år. Alle er velkomne.

NYT: Bliv hængende efter ‘Eventuelt’ til Idé-bar: Kom med din gode ide til lokalområdet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandens beretning
4) Beretning fra arbejdsgrupper
5) Fremlæggelse af revideret årsregnskab
6) Indkomne forslag samt forslag fra Rådet, herunder vedtægtsændringer
7) Valg af Rådsmedlemmer samt suppleanter
8) Valg af revisor samt suppleant
9) Eventuelt

Udenfor dagsorden: Idé-bar.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen:
Kristian Stokholm Christiansen – 20 16 83 23 – kristian@elektrisk.dk

Generalforsamlingen afvikles som beskrevet i lokalrådets vedtægter.