Foldby forsamlingshus 21. november

1: Valg af dirigent

 • Peter Jeppesen valgt med bravour
 • Han konstaterer straks at generalforrsamlingen er rettidig varslet.

2: Valg af referent

 • Frederik Schøler bliver nådigst betroet hvervet

3: Formandens beretning

 • Den sagnomspundne HELHEDSPLAN er nu – og det er ganske vist – undervejs. Den kommer i form af en flot plakat. Politisk godkendelse mv fra jan-maj.
 • Der erblevet vedtaget en kommuneplan i december 2017, som også kommer til at påvirke os. Der er plan for udbygning de kommende 12 år. Der er indlagt et muligt rekreativt område fra Møllebækken ved Korsholm op mod Norring nord for Damsbrovej
 • Kort beretning fra årets gang i Landsbyrådet. Hvis vi skal hente tilskud til projekter der, skal vi gøre forarbejdet grundigt.
 • Der er planer om at oprette vuggestue i  forbindelse med Korsholm børnehavve, hvilket lokalrådet har bakket op også om for at sikre den fortsatte udvikling af netværket mellem borgere i Foldby-Norring
 • Skolesamarbejde: Vi ønsker et godt samarbejde mellem rådet og begge skoler, og bidrager gerne til at de også arbejder sammen med hinanden.
 • Lokalplaner og hørringssvar: Lokalrådet bidrager gerne til udformning af høringssvar, skriver selv når det giver mening, omend det ikke er en automatreaktion, at rådet gør det hver eneste gang.
 • Trafik: Der er ved at blive etableret fællessti i beggesider af Postvej ned gennem Foldby og ad årer videre langs Damsbrovej gennem Korsholm og Norring. Det bliver en meget bedre og sikrere skolevej for  vores børn, omend det i øjeblikket er et helvedes bøvl.
 • Stier: Vi vil gerne have bedre adgang til rekreative områder og sikrere skolevej til vores børn. Lokalrådet har ansøgt om midler til stibelægning, noget såkaldt Slotsgrus-lignende grus, som skal bruges til at forbedre de eksisterende uformelle stier, hvis vi kan opnå lodsejernes velsignelse. Projektet kalder vi ‘Borgerstier’.
 • Busser: Favrskov kommune har fået til april til selv at overtage regionens busruter vigtigst rute 111 og rute 200 mellem Hinnerup via Foldby-Norring til Hammel. Der bliver nedsat et paragraf 17 stk 4 udvalg om den offentlige transport. Torben Christensen fra lokalrådet vil forsøge at få plads i dette. 
 • Opfordring fra Generalforsamlingen: bedre forbindelse fra Præstemarksskolen mod Foldby-Norring.
 • Fællesspisning: Lokalrådet giver den gode tradition en årligt saltvandsindsprøjtning, da det er en fantastisk måde for  de yngre familier at lære hinanden at kende
 • Juletræstænding: Den 2. december er der julehygge ved klubben.
 • Sankt Hans: Hvis der er nogen der har mod på at arrangere, er der altid støtte at hente i lokalrådet.
 • Kom endelig med gode ideer, vi er der for at bakke op
 • Husk at bruge vores AV-walk-in-closet
 • Spørgsmål til fjernvarme: Kommer der det i Foldby i den nærmere fremtid? Det bliver der etableret i Korsholm Norring nu i løbet af foråret, men snakken om Foldby er vist sparket til hjørne. Lokalrådet har presset på, men fremtiden er uvis.Lokalrådet sætter sig for at få en afklaring med Hinnerup Fjernvarme.

4: Beretning fra arbejdsgrupper

 • DER ER JULETRÆSTÆNDING DEN 2. DECEMBER

5: Fremlægning af revideret årsregnskab

 • Godkendt regnskab
 • Godkendt budget

6: Fremlæggelse af budget til godkendelse for den kommende periode

7: Indkomne forslag, herunder vedtægtsændring

 • Ændringsforslag 1 vedtaget med stemmerne 16 mod 1. Argumentet for at opretholde paragraf 4 var generalforsamlingens mulighed for på forhånd at gøre indsigelser overfor rådets skalten og valten.
 • Ændringsforslag 2 vedtages enstemmigt

8: Valg af rådsmedlemmer samt suppleanter

 • Ejner og Bjarne genvalgt til  bestyrelsen
 • Jesper Christensen og Kristian Holten valgt til suppleanter

9: Valg af revisor samt suppleant

 • Kjeld Jensen og Jens Tillma er genvalgt

10: Eventuelt