Indsigelse til notat om Favrskov Kommunes køb af timer til foreningsaktivitet i privat- og friskoler

Sagsnr. 710-2014-49585; dokument nr. 710-2014-255722

På vegne af Foldby-Norring lokalråd

Det er med bekymring Foldby-Norring Lokalråd læser Favrskov Kommunes notat om køb af timer i privat- og friskoler, og de konsekvenser det vil have for idrætsaktiviteter for børn og unge i vores lokalområde, samt for Friskolen i Hinnerup

Som nystiftet lokalråd, med det formål at skabe aktiviteter i lokalområdet, finder vi det dybt beklageligt, hvis en fastlæggelse af en årlig økonomisk ramme flere år ud i fremtiden på forhånd udelukker vores muligheder, for at opdyrke idrætslivet for børn bosat i Foldby-Norring.

Begrænsningen af timekøbet på Friskolen i Hinnerup vil føre til at endnu mere børne- og ungdomsaktivitet bliver trukket fra nærområdet – stik imod både Foldby-Norring Lokalråds formål og stik imod forslagets egne præmisser om at:

  • Aftalerne skal give foreningerne mulighed for fortsat at have aktiviteter i nærområdet.
  • Børns muligheder for aktiviteter i nærområdet prioriteres højest

Det er klart, at der vil være mulighed for at få haltimer i den nye Søftenhal, men dette vil kun forstærke den negative effekt på nærområdets muligheder. Vi mener, at situationen, kan sammenlignes med Vellev Idræts Forenings muligheder for at opnå haltimer i Ulstruphallen, der ligger i samme afstand fra Vellev, som Søften gør fra Foldby. Det er bemærkelsesværdigt, at man planlægger et øge budget til at købe timer i Vellev samtidig med den voldsomme besparelse på timekøb på Friskolen i Hinnerup.

Vi vil opfordre til at Favrskov kommune lever op til det, der er beskrevet og giver Foldby-Norring mulighed for fortsat at have et velfungerende og aktivt idrætsliv, hvor der er mulighed for udvikling fremover.

Ydermere er det os uforståeligt, at der ud af en de fakto besparelse på 107.000 kr. på området om året; altså forskellen mellem budget 2014 og budget 2017; lægges op til at finde hele 79.000 kr. på Friskolen i Hinnerup.

Foldby-Norring Lokalråd finder det ligeledes uforståeligt, at der lægges op til at 100 % af den årlige besparelse i 2016 og 2017 skal findes på Friskolen i Hinnerup. Umiddelbart giver dette indtryk af, at vores lokalområde skal bære en uforbeholden stor del af en besparelse, der burde fordeles ligeligt.

Vi håber på at vores indsigelse modtages positivt og at den kan skabe mulighed for yderligere dialog, hvorigennem der kan findes en løsning som alle kan være tilfredse med.

På rådets vegne

Annette Ridderholm Nielsen – Formand