Høringssvar til Cykelplan 2015 fra Foldby-Norring Lokalråd

Det er med stor tilfredshed vi i Foldby-Norring Lokalråd har læst visionen og indsatsområderne i Favrskov Kommunes cykelplan. Også i vores lokalområde ønsker vi at cyklen bliver et attraktivt og trafiksikkert transportmiddel – især så vores børn selv kan komme trygt og sikkert i skole og til deres fritidsaktiviteter.

Desværre er det ikke simpelt at nå det mål, da Foldby-Korsholm-Norring på den på den ene led er gennemskåret af Skanderborgvej og på den anden led af Postvej-Damsbrovej; to tungt trafikerede veje.

Vi er selvsagt taknemmelige for, at kommunen allerede har gjort tiltag for at forbedre færdselsforholdene for cyklister i og omkring Foldby, Korsholm, Norring ved at etablere den dobbeltsporede cykelsti langs Damsbrovej mellem Anneksvej i Norring og Aarhusvej, samt de røde kantstriber fra langs Damsbrovej og Postvej.  Desværre kan vi af kommunens oversigt læse, at de har været trafikuheld med blødetrafikanter både ud for Korsholm Skole og ud for Friskolen i Hinnerup. Det er selvsagt forhold, der i voldsom grad bekymrer os. Det er forhold, der tydeligt viser, at der er alt for langt fra kommunens vision til de faktiske forhold i Foldby, Korsholm og Norring.

Skoletrafik

Vi anerkender, at det på grund af den trange plads er en udfordrende opgave at etablere en sikker cykelvej langs Postvej-Damsbrovej, men som det fremgår af cykelplanen, er den røde kantstribe blot en nødløsning – og endda en nødløsning, der er i en sølle stand med slidt og krakkeleret asfalt samt kloakriste, der tvinger cyklister ud på kørerbanen. At der samtidig er et stejlt fald ned mod krydset ved Korsholm Skole, der medfører et forholdsvist højt tempo for cyklisterne i den tætte morgentrafik, er ikke en formildende omstændighed. Der er med andre ord et voldsomt behov for en indsats, der kan skabe ordnede forhold for cyklister i Foldby.  Foldby-Norring Lokalråd understreger, at vi naturligvis meget gerne bidrager til at udvikle løsningsforslag i samarbejde med kommunen – fx forsøge at finde alternative cykelruter, hvis ikke det er muligt at etablere en egentlig cykelsti på skolestrækningen.

Også i Norring er der alvorlige problemer med forholdene for skolesøgende cyklister. Især er det fortvivlende at den dobbeltsporede cykelsti ender allerede ved anneksvej – blot ca 100 meter før Friskolen i Hinnerup. En korrekt trafikadfærd vil hermed betyde at friskoleelver bosat i Hinnerup skal krydse den svært befærdede Damsbrovej TO gange i tung morgentrafik indenfor disse sidse 100 meter. Det er hverken hensigtsmæssigt eller ufarligt, hvilket hele tre trafikuheld ud for skolen siden efteråret 2014 på skræmmende vis bevidner.

Lokalrådet finder det af største nødvendighed at forholdene for cyklister på skolevejene i Foldby, Korsholm og Norring forbedres snarest, da vi frygter, at det blot er et spørgsmål om tid før der indtræffer en forfærdelig ulykke. Derfor bakker vi kraftigt op især om kommunens indsatser om ’fortsat udbygning af cykelstinettet med prioritering af projekter, som vil skabe sikre og trygge skoleveje’ og ’sikre krydsninger mellem cykelstinettet og trafikvejnettet’, som vi selvsagt mener, bør komme før kampagner m.m.

 

Pendling på cykel

Foldby-Norring Lokalråd er ganske enige med Favrskov Kommune i, at det er ønskeligt, at flere vælger cyklen, når de skal på arbejde – også selv om det gælder distancer på mere end et par kilometer.

Ligeledes finder lokalrådet at hensigten om at forbinde de fire hovedbyer i Favrskov med cykelstier er yderst fornuftig og gavnlig både for miljø og sundhed, og vi er enige i at prioriteringen bør finde sted efter hvor der er størst potentiale for at øge mængden af pendlere. Så vidt vi kan se, vil etableringen af en cykelsti langs Postvej være et indlysende sted at starte.  Det skaber både

  • en sikker cykelvej fra Hammel til Hinnerup og videre i retningen af Aarhus Nord,
  • knytter cykelforbindelser mellem to af kommunens største hovedbyer,
  • samt centerbyerne Foldby-Korsholm-Norring og Søften

Cykelplanen dokumenterer, at netop Postvej er en af de allermest befærdede ’landcykelruter’ med hele 81 pendlere om dagen i gennemsnit. Oven i købet på trods af, at Postvej IKKE er særlig cykelvenlig, og slet ikke i myldretiden, da det er den mest oplagte rute fra Hammel til Aarhus nord, hvilket en del bilister for længst har opdaget. Det er nærliggende at tro, at etableringen af en god cykelsti netop på denne strækning kan friste endnu flere til at cykle både til og fra arbejde, samt til og fra Hammel og Hinnerup. Planerne om Letbanen med stop ved Damsbrovej gør kun denne cykelforbindelse endnu mere oplagt.