Det er så ærgerligt at bo i et landsbysamfund tæt på skoven, hvis ikke det er muligt at komme hen til den til fods. Derfor arbejder Stigruppen på at kortlægge mulige vandreruter mellem Foldby-Korsolm-Norring og skovene, der ligger omkring landsbyerne. Hvis du har gode ideer, der kan bidrage til gruppens arbejde, er du velkommen til at kontakte Frederik  Schøler på fsch@favrskov.dk