Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foldby-Norring Lokalråd

Mandag d. 28. november 2016 kl. 20 i Foldby forsamlingshus

Kom og hør, hvordan det er gået i lokalrådets andet år, hvad arbejdsgrupperne har nået og hvilke nye tiltag, der er planlagt. Alle er velkomne.

NYT: Bliv hængende efter ‘Eventuelt’ til Idé-bar: Kom med din gode ide til lokalområdet.

Alle medlemmer af lokalrådets bestyrelse har sagt ja til at fortsætte, så det er ikke nødvendigt at finde nye bestyrelsesmedlemmer, men skulle du have lyst til at komme i bestyrelsen kan du stille op som kandidat på generalforsamlingen. Det er ikke nødvendigt at give besked i forvejen om det.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens beretning

Beretning fra arbejdsgrupper

Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Fremlæggelse af budget til godkendelse for den kommende periode

Indkommende forslag samt forslag fra Rådet, herunder vedtægtsændringer

Valg af Rådsmedlemmer samt suppleanter

(Der er to rådsmedlemmer på valg. Alle modtager genvalg)

Valg af revisor samt suppleant

Eventuelt

 

Udenfor dagsorden: Idé-bar.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen:
Kristian Stokholm Christiansen – 20 16 83 23 – kristian@elektrisk.dk

 

Generalforsamlingen afvikles som beskrevet i lokalrådets vedtægter.